Instrumenten

Enquête Wonen&Leven:

begeleidingsprogramma voor medewerkers bij kleinschalig wonen

Aandachtspunten woonomgeving (gratis).

1000 mensen zijn u reeds voorgegaan

Mindmap Dementie:

inzicht in de werking van het brein bij Dementie

Training Klant in Regie voor vrijwilligers

Enquête wonen en Leven

MutaMelior gaat met de enquête Wonen&Leven verder dan alleen het meten maar zorgt ook voor:

daadwerkelijke borging van nieuw gedrag, nieuwe omgangsvormen, werkwijzen en werkprocessen
medewerkers die enthousiast  kleinschalig wonen in al zijn facetten dragen
medewerkers die kritisch naar het eigen handelen kijken en zelfstandig vervolgstappen kunnen zetten

Begeleidingsprogramma bij kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen is niet zo maar te realiseren. Het gaat namelijk veel verder dan een mooie woning in de wijk of een aangepaste afdeling in een woonzorgorganisatie. Kleinschalig wonen vraagt om een andere manier van wonen, een andere manier van werken, andere werkprocessen maar zeker ook een bewustzijn bij medewerkers dat hun rol wezenlijk anders is dan dat men gewend is geweest. Kleinschalig wonen vraagt om gedragsverandering, enthousiasme en zelfstandigheid.

Medewerkers hebben hierin hulp nodig!

De Enquête Wonen&Leven is op de werkvloer ontwikkeld om deze hulp concreet te bieden waardoor u duurzaam resultaat kunt bewerkstelligen. Een belangrijk verschil met gangbare hulpmiddelen is dat deze enquête niet alleen wordt ingezet om te meten, maar direct al concrete voorbeelden geeft hoe het anders kan. Hij geeft aanleiding voor discussie, concrete acties, terugkoppeling en uiteindelijk natuurlijk het vieren van successen.

Concreet worden aan de hand van de enquête resultaten, ingevuld door bijvoorbeeld medewerkers, werkbijeenkomsten gehouden. Hierin neemt iedere medewerker stelling omtrent hele praktische situaties en keuzen binnen het kleinschalig wonen. Met ondersteuning van MutaMelior worden discussies gevoerd die uiteindelijk moeten leiden tot consencus binnen de woongroep. Er ontstaat in samenspraak een handboek KSW met afspraken om te komen tot een gezamenlijke werk- en denkwijze en met afspraken die de borging moeten garanderen. Alle betrokkenen hebben een stem en invloed op het resultaat.

Dit maakt dat medewerkers enthousiast worden, op hun gedrag aangesproken kunnen worden en direct de verandering in de praktijk kunnen en willen brengen en bewoners en familie direct het verschil ervaren.

Alle betrokkenen (dus ook dagbesteding en andere disciplines voorwie het ook een gedrags- en werkwijzeverandering betekent) kunnen deelnemen aan het begeleidingsprogramma. Wanneer men al in het KSW werkt kan de enquête gebruikt worden om dagelijkse situaties te beoordelen op het gebied van participatie, wonen en leven, beleven en werken.

Op basis van uw vraag en wens helpt MutaMelior om inzicht te krijgen in hoe het met wonen en leven in uw organisatie gesteld is, vast te stellen wat u samen belangrijk vindt en te bepalen op welke manier u met elkaar de gewenste situatie kunt realiseren.

De enquête Wonen&Leven is tot nu toe in een drietal verschillende praktijksituaties ingezet.

Binnen een regulier verpleeghuis waarin men meer zoals thuis wilde gaan werken.

Binnen een nieuwe KSW woonvorm met drie woningen.

Binnen een organisatie die op de vooravond stond om kleinschalig te gaan wonen.