MutaMelior: Uw partner bij duurzame verandering

01

Chris van Vlijmen.

Een idealist met beide benen op de grond

Als welzijnsman op de vloer en als leidinggevende heb ik in de afgelopen 39 jaar meerdere innovaties en ontwikkeltrajecten mogen initiëren en begeleiden. Ik geloof in de kracht van positiviteit, kwetsbaarheid en enthousiasme. Door deze krachten zelf in te zetten en bij anderen op te zoeken is vrijwel alles mogelijk. Mensen doen actief mee en nemen de ruimte en verantwoordelijkheid voor hun eigen proces.
Het enthousiasmeren en inspireren van mensen is dan ook mijn grootste drijfveer.

Na vijfentwintig jaar ervaring te hebben opgebouwd in loondienst, breng ik mijn visie
sinds 2008 ook als zelfstandig ondernemer in praktijk. 

Ik zet mijn kennis en ervaring in als interim- en projectmanager, procesbegeleider,trainer, coach, adviseur of sparringpartner. Altijd met bevlogenheid en met het doel hogere kwaliteit te bereiken voor alle betrokkenen. Mijn aandacht is persoonlijk, resultaatgericht en vooral echt.
Mijn betrokkenheid bij de ontwikkelingen in zorg en welzijn maken dat ik mijn werk met vertrouwen en plezier doe. 

Ik vind het leuk om ook iets persoonlijks op mijn site te plaatsen. Het leven draait per slot van rekening niet alleen om werken.

Mijn vrije tijd breng ik graag door in het gezelschap van mijn gezin. Ik heb een lieve vrouw, een dochter en zoon die beiden, gelukkig en gezond, op zichzelf wonen met hun partners. Sinds juli 2020 ben ik ook een trotse opa. Ik kan mij niet meer wensen! Daarnaast houd ik mij gepassioneerd bezig met

– het verzamelen van vintage fototoestellen;
– wandelen, tuinieren;
– zandsculpturen, tekenen en
– video en film, foto–bewerking.

En sinds 2022 mag ik mij schrijver noemen. Mijn debuutroman C’est la vie is in juli 2023 uitgebracht en beschrijft het waargebeurde levensverhaal van mijn ouders.

Een van mijn hobby’s, het zandsculpturen bouwen, is in veel opzichten te vergelijken met mijn werk als interimmanager, projectleider en coach.

Ik realiseer mij dat het resultaat in die ogenschijnlijke hoop zand al lang aanwezig is. Met toewijding en aandacht voor het zand en met dat wat ik benadruk, verstevig, weghaal en eventueel toevoeg ontstaat een prachtig resultaat.

interim leidinggevende, projectmanager, trainer, coach, docent en sparringpartner

MutaMelior werkt nauw samen met collega interim-managers, adviseurs en kenniscentra in zorg en welzijn. 
Contacten met “oud” opdrachtgevers zijn blijvend waarbij ook in andere vormen samenwerking aangegaan wordt.
In samenspraak met de opdrachtgever is het dan ook mogelijk andere ervaringsdeskundigen en advies-en begeleidingsbureaus “in te vliegen”.

02

Visie

Enthousiasme en verantwoordelijkheid als strategie voor verandering
Verantwoordelijke
medewerkers

Bewoners verdienen medewerkers die het beste uit zichzelf kunnen en willen halen. Medewerkers verdienen het om
enthousiast en verantwoordelijk te zijn. Dan pas verlenen, managen of faciliteren ze hoogwaardige zorg voor de ander en ontstaat een “gewoon doen” mentaliteit. Iedere medewerker maakt namelijk hét verschil voor uw bewoners en uw organisatie.

Veranderen
en ontwikkelen

Veranderen en ontwikkelen is dan ook (gelukkig) mensenwerk. MutaMelior zorgt voor concrete en duurzame resultaten op het gebied van kwaliteitsverbetering en voor persoonlijke groei. Elke medewerker wordt van begin tot eind deelgenoot van het transformatieproces, leert kritisch te reflecteren op het eigen functioneren en wordt verantwoordelijk voor verschillende rollen en taken.

gezamenlijke
aanpak

In de verschillende fasen van het traject van analyseren, ontwikkelen en implementeren, staan actieve participatie, omgevingsbewustzijn en een gezamenlijke aanpak centraal.. Zo wordt iedereen deelgenoot van de visie van uw organisatie. 

Neem contact op met Chris van Vlijmen

3
03

Werkwijze

Van meningsvorming naar daadwerkelijk doen

MutaMelior werkt altijd volgens de cyclus meten, weten, willen en doen.

Het bieden van scholing of het implementeren van nieuwe protocollen is namelijk niet genoeg. De borging bij de mensen heeft te maken met het willen, met het besef dat de nieuwe situatie beter aansluit bij de wens of de behoefte van de ander. Borging start bij de gezamenlijke ontwikkeling van een goed idee.

Transparantie, openheid en betrokkenheid

staan bij mij hoog in het vaandel. Dat vertaalt zich in de praktijk in momenten voor terugkoppeling, rapportages en evaluaties. Ik werk echt als ondersteuner, die niet vanuit de zijlijn, maar vanuit het centrum van het proces zorgt voor betrokkenheid en feedback en samen met u optrekt. MutaMelior staat daarnaast voor maatwerk: aanpak en communicatie kunnen altijd, in overleg, gewijzigd worden.

Interimmanager en Procesbegeleider

In complexe situaties of wanneer rust en vertrouwen nodig is of een leidinggevende afwezig is kunt u mij als interim manager/teamleider inzetten. Vaak worden deze opdrachten gecombineerd met visievorming en/of transformaties naar anders denken en doen. Ik kan uw project procesmatig aansturen en ondersteunen. Deze processen vragen vaak om bewustwording van iedere betrokkene. Ik zet werkbare systemen en processen op die dit ondersteunen. 

 

individuele coach

Ook kan ik u als individuele coach bijstaan door te spiegelen en te adviseren bij het vinden van inhoudelijke en organisatorische antwoorden en oplossingen. Als spreker breng ik verschillende vraagstukken en praktijksituaties op een inspirerende manier onder de aandacht. Indien wenselijk ontwikkelt MutaMelior instrumenten die op de werkvloer of op managementniveau hulp bieden om de directe zorg en welzijn te verbeteren. Als u op een andere manier gebruik wilt maken van mijn kennis en ervaring is er uiteraard van alles mogelijk!

04

Referenties

Bij elk project waar ik bij betrokken ben, is de veranderkracht van mensen mijn uitgangspunt.
Uit onderstaande reacties kunt u opmaken tot welk enthousiasme, vertrouwen en positief resultaat mijn aanpak leidt.

Ik zou Chris omschrijven als een hard werkende manager. Hij maakt tijd voor zijn personeel en zet de medewerkers in hun kracht. Hij waardeert de kennis, kunde en kwaliteiten van zijn medewerkers en helpt hen om deze optimaal toe te passen in de praktijk. Hij is zeer meedenkend en empatisch.

Ik heb Chris dan ook ervaren als een verbinder die met passie zijn werk uitvoert.

Nesrine Mulay, Zorgcoach/Verpleegkundige  SZR Thuis in Rivierenland

Chris is een gedreven manager en geeft mensgericht leiding. Hij geeft het vertrouwen aan de zorgprofessionals en is zeer toegankelijk. Door zijn kennis , gedrevenheid en betrokkenheid is hij uitstekend in staat om veranderingen door te voeren en zijn duidelijke visie over te dragen aan professionals. Hij verbindt mensen en resultaten met elkaar en kan door zijn inspirerende wijze professionals hun talenten laten spreken.

Kortom, Chris is een echter verbinder met ook voor het resultaat.

Djoy Frijters, Zorgcoach/ verpleegkundige SZR en msc gezondheidsinnovatie

 

Chris leren kennen als een procescoach die met een positieve benadering een veranderproces helpt ondersteunen. hierin blijft hij aangehaakt bij zijn opdracht en weet hij anderen te inspireren en te motiveren. zet een heldere structuur neer waarbinnen alle ruimte is om mee te denken of mee te doen. Krachtig in het spiegelen van gedragingen en bespreekbaar maken van wat er onder de oppervlakte leeft . Open en integer. eerlijk en oprecht. Laagdrempelig benaderbaar. met daarin regelmatig zelfreflectie en reflectie richting de opdracht.

Marianne van der Veer, Zorgmanager locatie Lingehof en Ravestein bij SZR Thuis in rivierenland

Niet elke dag zal mischien goed zijn, maar er zit wel iets goeds in iedere dag! Met Chris van Vlijmen hele mooie verhelderende en leerzame momenten gehad tijdens mijn coaching afgelopen jaar! Heb je n goede coach nodig, beveel ik Chris zeker aan! Bedankt Chris!

Dion Poper, Teammanager dagvoorzieningen Cicero Thuis

Chris is de warme manager die alle ruimte biedt aan talent en ambitie- en er oprecht van geniet als het goed met je gaat. Hij geeft vertrouwen. Heb je hem nodig dan maakt hij tijd om mee te denken. Hij neemt je werk niet over maar stelt je met een paar goed gekozen vragen of opmerkingen in staat weer exact te zien wat de situatie vergt. Een fijne sparringpartner. Met zijn plezier in het werk, mensenkennis en ervaring maakt hij echt het verschil. Hij is een coach bij wie het om mensen draait en niet andersom.

Nicole Houkes, algemeen manager Cicero Thuis

Chris is een zeer deskundige trainer in de GVP opleiding en voert in een aantal organisaties deze opleiding uit. Persoonsgerichtheid en mensgerichtheid is wat Chris kenmerkt als mens en als trainer. Door zijn welzijnsachtergrond is voor Chris de focus op welzijn en bijdragen aan een goed leven vanzelfsprekend. Chris is creatief in zijn werkvormen in de opleiding en zoekt ook hier de persoon, de mens.

Norma Claussen, AVZN -opleiding, trainingen, ontwikkeling, zorg

Chris heeft een interim klus voor 3 maanden uitgevoerd bij Cicero Zorghuis. In die 3 maanden heeft hij het vertrouwen van zowel clienten als medewerkers weten te winnen, is er een belangrijke aanzet gemaakt mbt teamvorming in relatie tot de visie van het zorghuis. Tevens is er een start gemaakt met het optimaliseren van processen. Chris is in staat op een zeer positieve wijze samen met het team een verander traject in te gaan.

Marion de Ruyter, Directeur Revalidatie & Herstelzorg en Transmurale zorg bij Cicero Zorggroep

In het Programma `Samen Waardevol`, waarin Sint Jacob de beweging maakt naar zelforganiserende teams in de zorg en terug naar de bedoeling, hebben we Chris gevraagd om ons te begeleiden, adviseren en inspireren op het gebied van Welzijn en Welbevinden. Chris heeft ons op prikkelende en ontwapende wijze geholpen bij het boeiende vraagstuk van Welzijn en wat waardevol is voor onze bewoners. Aan de hand van sprekende voorbeelden en direct begrijpelijk voor medewerkers hebben we mooie stappen gezet in het inzicht dat welzijn geluksmomentjes zijn, in alles wat we doen en dat iedereen hier vanuit zijn Eigen perspectief en deskundigheid een bijdrage in levert. Terug naar de bedoeling, naar oprechte aandacht en naar echt Samen Waardevol zijn.

Chris is een professional, met een schat aan ervaring, die gemakkelijk schakelt in abstractie en groepsdynamiek mooi aanvoelt en gebruikt. Daarbij is Chris ook nog eens een reuse fijne vent om mee samen te werken! Chris, namens alle bewoners van Sint Jacob, bedankt!

Daan van Duin, directielid St Jacob

“Dank zij de inspireerde coaching van Chris tijdens het introduceren van het concept Welzijn zijn wij nog beter in staat levensvragen van onze bewoners te beantwoorden.”

Els Stooker, Manager Welzijn & Zorg LuciVer

“Om de welzijnswinkel te implementeren heeft Chris ons begeleid in deze nieuwe veranderingen. 
Vriendelijk, begrijpend en altijd luisterend maar toch de lijnen van het project in de gaten houdend.
Hij stimuleerde ons op een enthousiasmerende manier daar waar nodig progressie te maken.Gaf uitleg daar waar nodig en stond altijd klaar voor onze vragen. 
Uiteindelijk hebben we een mooi product kunnen afronden, onze welzijnswinkel, ik ben er reuze trots op een bijdrage te kunnen hebben leveren.
Ik ben ervan overtuigd vooral dat deze welzijnswinkel ons maar vooral onze klanten en bewoners gaat helpen waardevolle momenten te beleven die aansluit bij hun exclusieve wensen. Wij zijn meer ondernemend gaan denken. 
Ons team is alleen maar sterker samen komen te staan ! “

Conny Heerkens-Bakker, Activiteitenbegeleidster Welzijnswinkel LuciVer

“Chris heeft dit jaar de teambuilding verzorgd voor onze locatie. Eerst per team de sessies verzorgd, de laatste sessie alle teams samen. dat verliep in aanvang goed, toch kwam hij er samen met de teams achter dat er een wending gegeven moest worden aan de inhoud van die dag. daarin goed geslaagd en de teams kregen gelegenheid om “schoon schip” te maken. dat heeft hij op een goede manier aangevoeld en in weten te schatten. En op een waardevolle manier gedaan. Dat heeft geresulteerd in een eerste opzet om meer met elkaar aan de slag te gaan, en minder/niet tegen elkaar. 
Persoonlijk heb ik vaker met Chris gewerkt, en ook dit verliep/verloopt goed.”

Ben van de Brand, medewerker zorg

“Chris heeft zich in de afgelopen maanden ingezet als procesbegeleider voor het team Welzijn binnen Vecht en IJssel. Dit proces betrof drie transformaties tegelijkertijd; een verandering in werken conform het ‘welzijnswinkel concept’; een verandering in werken in een overstijgend organisatiebreed welzijnsteam, en een verandering naar zelforganisatie. Chris heeft deze veranderingen begeleid vanuit zijn inhoudelijke expertise, zijn kennis van de organisatie, zijn oog voor de procesmatige kant, en zijn betrokkenheid van de team- en individuele ontwikkeling. Ik heb Chris leren kennen als iemand die zorgvuldig en procesmatig te werk gaat, het einddoel voor ogen houdt en medewerkers weet te mobiliseren en te motiveren.Ik heb op een heel prettige en inspirerende manier met Chris samengewerkt waarbij er steeds sprake was van goede communicatie, afstemming en overleg.

Danielle van Veen, bestuurder bedrijfsvoering Vecht en IJssel, dienstverlener in Wonen Welzijn en Zorg

“Chris is een gedreven, procesgerichte people manager. Hij heeft oog voor het proces, waarbij hij het resultaat als leidraad heeft. Hij is een projectmanager puur sang, met coachende vaardigheden. Waarbij cultuur, samen en verantwoordelijkheid waarden zijn die voor Chris belangrijk zijn.
Een zeer betrokken collega, met humor, waar het fijn mee samen werken is! “

Lúthien Anten, Manager  Wonen, Welzijn en Zorg , Vecht en IJssel

“In de 3 jaar die ik samen met Chris heb mogen werken heb ik hem leren kennen als een gedreven, procesmatige, maar vooral bekwame “mensen”manager. Chris heeft veel kennis omtrent kleinschalig wonen maar ook op het gebied van welzijn kan ik Chris een expert noemen. Chris is een fijne sociale collega, heeft interesse in anderen, altijd een luisterend oor, verstaat zijn vak en is bovendien een fijne sparringpartner. Daarnaast heeft hij veel gevoel voor humor wat ik een zeer prettige bijkomstigheid vind! “

Mariska Vergeer, Manager Wonen, Welzijn en Zorg, Vecht en IJssel

“Chris is een ontzettend mooi mens die mij als woonbegeleider in mijn kracht heeft gezet…
Woorden die in mij opkomen als ik denk aan onze samenwerking:
Denken in mogelijkheden, het waardig oud worden van onze ouderen staat altijd centraal, energiek, vertrouwen, humor en respect.
Dankzij Chris, en mezelf, ben ik gekomen waar ik nu sta…”

Rineke Post, Teamcoach Welzijn en Zorg, Vecht en IJssel

“Chris is een gedreven trainer. Hij heeft passie voor zijn vak. Hij weet makkelijk contact te maken met en aansluiting te vinden bij de deelnemers van een training. Hij is zeer laagdrempelig, benaderbaar en stelt zich open voor wensen van de groep en voor feedback. Hij weet mensen tijdens de training aan de slag te zetten en zich kwetsbaar op te stellen. Abstracte begrippen worden praktisch gemaakt en mensen worden enthousiast om er na de training in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan.”

Annet Brouwer, adviseur beleid en innovatie, afdeling BICK binnen Schakelring

“Met veel plezier heb ik met Chris mogen samenwerken aan het project “Klant in regie”binnen Schakelring. 
Als trainer sluit Chris makkelijk aan bij de diverse groepen en individuen. 
Hij zet mensen aan het denken op een respectvolle en sympathieke manier. 
Hij weet visie te vertalen naar zowel kleine praktijksituaties als het grote geheel, op zo’n manier dat mensen gemotiveerd, enthousiast en met stof tot nadenken naar huis gaan.”

Marijke Tummers, medewerkster afdeling BICK binnen Schakelring

“Chris heeft met heel veel verve de opdracht bij ons vervuld. Zijn grootste 
kracht is het verbinden van visie naar de dagelijkse praktijk. Bevlogen en met 
veel passie krijgt hij medewerkers mee. Zijn eigen werkervaring in zorgland, 
gecombineerd met een heldere visionnaire blik, geeft veel vertrouwen en ik ken 
maar weinig andere trainers die op dezelfde manier kunnen werken.” 
Eugenie Scholte, Adviseur Stichting Schakelring

“Chris, belooft niets te veel in de omschrijving van zijn kunnen en kennen op zijn website. Trefwoorden voor een geslaagde studie- teamdag “Hoe grijzer, hoe ‘eigen’ wijzer” van het COV (Centraal Overleg Vrijetijd) op 23 september 2011: (inter)actief, prikkelend, effectief en efficiënt. Enthousiaisme en verantwoordelijkheid als strategie naar verandering. Een idealist met beide benen op de grond”

Gonny Sierig, projectmanager welzijn en organisator van de studiedag

“Ik heb Chris tijdens het project Zoals thuis in het verpleeghuis leren kennen als een adviseur die met ingewikkelde adviestrajecten om kan gaan. Hij analyseert het probleem of de aanpak vanuit verschillende invalshoeken en gaat daarmee praktisch aan de slag. Chris speelt een verbindende rol tussen strategisch (Raad van bestuur), tactisch (de locatiemanager) en operationeel (teamleiders, medewerkers) niveau. Eén van zijn belangrijkste kwaliteiten is dat hij abstracte visies en modelmatige strategieën werkbaar kan maken voor operationeel niveau. Hij doet dat op zo’n manier dat mensen op de werkvloer de gewenste vernieuwing in hun eigen leefwereld een plaats kunnen geven, dus gaan voelen waar het om gaat. Zo gaan veranderingen als vanzelfsprekend.“

Ben Stoelinga, projectleider Zoals thuis in het verpleeghuis

“Bij de start van het tweejarig project had ik niet kunnen dromen dat het proces zich zo zou voltrekken. Halverwege het proces brachten zowel medewerkers als familie van bewoners al positieve effecten onder woorden. Ter illustratie een paar van de vele voorbeelden:

  • Bewoners zijn rustiger als gevolg van meer, over de dag verdeelde, aandacht en minder disfunctionele prikkels.
  • Familie en mantelzorgers voelen zich meer gehoord en betrokken. Ze ervaren meer aandacht voor hun eigen emoties in relatie tot de opname van hun partner of ouder.
  • Medewerkers hebben meer werkplezier omdat zij meer aandacht kunnen geven aan bewoners en zij ervaren meer regelruimte en eigen verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in de woning.
  • Medewerkers ervaren meer rust in het werk door aanpassing van de roosters.”

Dieneke van der Windt, directeur Innovatie Zorggroep Oude en Nieuwe Land

“Ik heb Chris leren kennen in de afronding van het project Zoals thuis in verpleeghuis Talma Hof Emmeloord. Het doel van dit project was om te gaan werken volgens de principes van kleinschalig wonen. Een moeilijke opdracht die Chris op zijn eigen laagdrempelige wijze uitstekend heeft vormgegeven. Samen met medewerkers heeft hij gezocht naar vormen die aansluiten bij de vraag van onze bewoners en deze doorontwikkeld. Chris zet mensen op een opbouwende manier in beweging om naar zichzelf te kijken, te leren en enthousiast mee te gaan in een nieuwe manier van werken.”

Karin Bloemendal, manager verpleeghuiszorg, Zorggroep Oude en Nieuwe Land

“Tijdens de jaarlijkse themadag van LOC-Flevoland op 23 april jongstleden verzorgde Chris van Vlijmen onder de titel Het kan echt veel beter in de zorg een bijdrage in het kader van het thema bejegening. Zeer invoelend met de mensen om wie het gaat en hun behoeften, bracht hij een heel reëel verhaal, ondersteund met voorbeelden, waarin aan de orde kwam hoe het in de zorg echt nog heel anders kan. Mede door de opzet die hij had gekozen en met de voorbeeldsituatie van de levensloop van iemand met beperkingen, wist hij de aanwezigen zeer te boeien en te ontroeren. LOC-Flevoland is hem zeer erkentelijk voor zijn waardevolle betoog ten aanzien van een terrein, waarop nog steeds zo veel wensen tot verbetering leven. LOC is de zorggroep Oude en Nieuwe Land, opdrachtgever van Chris, dankbaar dat men hem voor deze ochtend wilde uitlenen.”

Team LOC Flevoland

“Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft in november 2009 haar eerste kleinschalige woonvorm gerealiseerd, gekoppeld aan het zorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove. In de voorbereidingsfase, mei 2009 tot november 2009, moest dit project, na enige stagnatie in de bouw, versneld geconcretiseerd worden. De visie van de zorggroep moest vertaald worden naar een bruikbare werk- en denkwijze, werkprocessen en protocollen moesten beschreven worden en drie woonteams moesten klaargestoomd worden om goede kleinschalige begeleiding en zorg te kunnen verlenen. Ik als manager zou dit gehele proces gaan aansturen en begeleiden. Chris van Vlijmen heeft mij hierin ondersteund en door hem werd mij duidelijk hoe ik alle ideeën in mijn hoofd kon kanaliseren en zo kon komen tot een handzame en bruikbare rode draad. Hij heeft mij doen inzien dat wanneer je consequent vanuit je visie en de wensen en behoeften van de bewoner redeneert je tot vernieuwing en kwaliteit komt. De oude denkwijzen en structuren lagen op de loer, maar door onze intensieve samenwerking en Chris z’n aanpak kon ik de rode draad vasthouden, die mij ook richting mijn medewerkers enorm heeft geholpen. Tevens heb ik door zijn coaching geleerd om procesmatig te kijken waardoor ik mij toeliet niet alles dicht te timmeren, maar ruimte te blijven geven aan ideeën en gedachten van anderen. Ik ben blij dat ik in de aansturing en begeleiding van het kleinschalig wonen in Vollenhove mede door de ondersteuning van Chris in kansen denk in plaats van in belemmeringen.”

Yvonne de Bree, manager KSW Vollenhove, Zorggroep Oude en Nieuwe Land

05

Nieuws.

In de loop der jaren is mijn koffer met bagage aardig vol geworden. Klik op de koffer voor een overzicht van al mijn uitgevoerde opdrachten.
Onderstaand een aantal nieuwsartikelen gerelateerd aan mijn werk of mijn vakgebied.

Gratis mindmap Dementie
Tijdens mijn docentschap heb ik voor de leerlingen van de GVP opleiding een mindmap Dementie ontwikkeld. Hierin worden alle vormen van dementie belicht, de oorzaken en de gevolgen. Hij geeft tevens inzicht in het gedachtengoed…
Gratis aandachtspuntenlijst woonomgeving
Het is bekend dat de omgeving waarin bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woongroepen leven invloed heeft op hun welzijn. De aandachtspuntenlijst geeft u handvatten die redelijk eenvoudig in de praktijk te realiseren zijn. Deze lijst is nu…
06

Instrumenten.

MutaMelior: advies en begeleiding van transformaties in zorg en welzijn
Enquête Wonen&Leven:

begeleidingsprogramma voor medewerkers bij kleinschalig wonen

Aandachtspunten woonomgeving (gratis download)

1000 mensen zijn u reeds voorgegaan

Mindmap Dementie:

inzicht in de werking van het brein bij Dementie

Training Klant in Regie voor vrijwilligers
07

Contact.

Stuur MutaMelior een bericht met onderstaand formulier.

Uw gegevens

Hoe kunnen we u bereiken?


Hoe kan ik u helpen?

Stel uw vraag, of laat eenvoudigweg een reactie achter.


MutaMelior

uw partner bij duurzame verandering

Veranderen naar beter

advies en begeleiding van transformaties in zorg en welzijn

Adres

Reyersakker 13
5321 WH Hedel
Tel: 06 2716 7973

Chris op LinkedIn


Disclaimer: De informatie op deze site is door MutaMelior zeer zorgvuldig samengesteld. MutaMelior kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en eventuele fouten. Aan de inhoud van deze site kan geen enkel recht worden ontleend. MutaMelior biedt de informatie op haar site aan u aan maar behoudt het copyright op alle tekst, grafische afbeeldingen en andere onderdelen van deze pagina’s. Het is derhalve ook niet toegestaan dat u pagina’s, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze pagina’s, in originele- of gewijzigde vorm, door te sturen, distribueren,  te vermenigvuldigen, verspreiden of  tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van MutaMelior.